top of page
Teen model posing___robert_edited_edited.jpg

BIEDRIEM

IESAISTIES

Kļūt par jaunās asociācijas biedru ir ātri, vienkārši un šobrīd bez maksas. Esam atvērti visiem speciālistiem, neatkarīgi no jomas, kuri strādā ar pusaudžiem (10-19 g.v.). 

​Mūsu kopīgais mērķis ir:

 1. Veidot sabiedrībā labāku izpratni par pusaudzību un šī vecumposma vajadzībām.

 2. Uzlabot pusaudžiem pieejamo mentālās veselības aprūpi un tās kvalitāti.

 3. Apvienot un atbalstīt speciālistus, kuri strādā ar pusaudžiem.

IEGUVUMI
 • Informācijas apmaiņa un pārstāvniecība lēmumos, kas saistās ar pusaudžiem

 • Semināri un apmācības speciālistiem

 • Bezmaksas dalība asociācijas rīkotajā Pusaudžu veselības konferencē

 • Iespēja tikt iekļautam pusaudžu speciālistu reģistrā un saņemt asociācijas sertifikātu

 • Palīdzība un atbalsts, tostarp juridiskas konsultācijas, profesionālo problēmsituāciju gadījumos 

VIRZIENI

Asociācijas prioritātes 2023. gadā ir:

 • sadarbībā ar citām profesionāļu organizācijām, strādāt pie profesionālajiem kritērijiem pusaudžu mentālās veselības speciālistiem

 • iestāties par valsts apmaksātu psihoterapiju bērniem

 • veidot sadarbību ar apdrošinātājiem.

 

bottom of page