top of page
In a flower field

PAR
MUMS

MĒRĶIS

Šī ir Latvijas Pusaudžu mentālās asociācijas mājaslapa.

Mēs apvienojam vairāk nekā 160 speciālistus, kuriem rūp Latvijas bērnu un pusaudžu veselība, drošība, izglītība un emocionālā labsajūta.

Mūsu asociācijas mērķis ir veidot un uzlabot pusaudžu mentālās veselības aprūpi visos līmeņos, ļaujot ikvienam Latvijas pusaudzim izaugt veselīgam, izglītotam un laimīgam.

Mēs vēlamies to īstenot ar dažādiem projektiem, pētniecību, apmācību programmām, jomas pārstāvniecību lēmumu pieņemšanā un speciālistu tīklošanu Latvijā un ārvalstīs. 

VĒSTURE

  • 2020. gads.  Tiek publicēts aicinājums pusaudžu un jauniešu mentālās veselības aprūpē iesaistītajiem speciālistiem apvienoties, lai meklētu veidus, kā uzturēt jauniešu mentālo veselību Covid-19 pandēmijas ierobežojumu laikā. Aicinājumam atsaucas vairāk nekā 130 speciālisti no visas Latvijas. 

  • 2021. gads. Jaunā speciālistu apvienība veic pētījumu par pandēmijas ierobežojumu ietekmi uz Latvijas pusaudžu psihisko veselību. Pētījumā tiek aptaujāti vairāk nekā 1660 jauniešu no visu reģionu skolām. Pētījuma rezultāti raisa rezonansi sabiedrībā. Apvienības pārstāvji tiek aicināti piedalīties Saeimas komisiju darba grupās, lai izstrādātu pakalpojumus, kas ļautu mazināt pandēmijas sekas.

  • I Vasaras skola speciālistiem. Tēma "Darbs ar grūti aizsniedzamiem pusaudžiem". Trīs dienu laikā aktivitātēs piedalās. vairāk nekā simts speciālistu no visas Latvijas.

  • 2022. gads.  Izveidojam sadarbību ar līdzīgām organizācijām ārvalstīs. Norisinās darbs pie jaunu programmu izveides riska pusaudžiem.

  • 2023. gads.  1. Pusaudžu veselības konference. Latvijas Pusaudžu mentālās veselības asociācijas dibināšana. Pirmajā mēnesī asociācijai pievienojas ap 120 biedru. Asociācijas vadītājs šobrīd ir viens no tās dibinātājiem Nils S. Konstantinovs.

APMĀCĪBAS UN SERTIFIKĀCIJA

  • Vasaras skola.  Asociācijas biedriem tiek piedāvāta iespēja apgūt un padziļināt praktiskās zināšanas vasaras skolā vai konferencē.

  • Semināri. Intensīvas apmācības par dažādām ar pusaudžu mentālo veselību saistītām tēmām, piem., darbs ar paškaitējumu un suicidāliem pusaudžiem. Paredzēti plaša profila speciālistiem un visiem, kas strādā ar jauniešiem.

  • Bērnu un pusaudžu psihoterapijas programma. Semināru, apmācību un citu aktivitāšu programma, kas paredzēta psihologiem un psihoterapeitiem - specializējoties terpaeitiskajā darbā ar bērniem un pusaudžiem.

  • Bērnu un pusaudžu speciālista sertifikāts Šobrīd strādājam pie sertifikācijas prasībām un profesijas standarta izstrādes.

SADARBĪBAS PARTNERI

Mēs veidojam sadarbību ar organizācijām Latvijā un pasaulē, kurām ir līdzīgi mērķi un vērtības.

bottom of page